Reality Právo Právo Reality
Vložiť inzerát zdarma Odmena 200 € Odkup bytov
title

Zakladanie a zmena spoločností

Služby poskytované advokátkou JUDr. Marínou Šimkovou :

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Full – servis za 199,-€

Naša kancelária ponúka full – servis pri založení novej obchodnej spoločnosti podľa požiadaviek klienta. Zbavíme Vás komplikovaného a zdĺhavého procesu vybavovania príslušných listín, dokumentov potrebných na zápis spoločnosti.

 Založenie spoločnosti od vybavenia živnostenského oprávnenia, zápis do obchodného registra až po registráciu na daňovom úrade trvá približne 10-15 dní.

 Spoločnosť s ručením obmedzeným môžu zakladať fyzické aj právnické osoby, a aj zahraničné osoby.

 Základné imanie je minimálne vo výške 5000 eur. Vklad spoločníka je minimálne 750 eur. V prípade, že nemáte finančné zdroje na základné imanie, je možné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným aj bez splatenia základného imania.

Vznik spoločnosti sa datuje ku dňu zápisu do obchodného registra.

Full – servis zahŕňa :

 • Osobné stretnutie za účelom dojednania podmienok založenia spoločnosti s ručením obmedzeným
 • Poradenstvo súvisiace so založením a samotnou existenciou spoločnosti s ručením obmedzeným

 • Vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti

 • Spísanie a podanie návrhu na živnostenský úrad za účelom vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení

 • Spísanie, podanie listín, dokladov potrebných na zápis spoločnosti do obchodného registra

 •  Registrácia spoločnosti na daňovom úrade za účelom vydania osvedčenia k plateniu dane z príjmov

Zmena v spoločnosti s ručením obmedzením

 Full – servis za 95,-€ za zmeny okrem predaja spoločnosti

Potrebujete akúkoľvek zmenu v spoločnosti s ručením obmedzeným. Poskytujeme full servis pri vykonaní zmien v spoločnosti.

Zmeny v spoločnosti sú príkladmo :

 • Zmena sídla spoločnosti

 • Zmena obchodného mena spoločnosti

 • Rozšírenie predmetov činnosti

 • Zmena osobných údajov konateľov, spoločníkov

 • Zmena konateľa, prokuristu

 • Zmena spôsobu konania konateľa, prokuristu

 • Full – servis za 145,-€ za zmenu v spoločnosti - predaj spoločnosti


 • PRIMA realitná a právna kancelária
 • PRIMA realitná a právna kancelária
 • PRIMA realitná a právna kancelária
 • PRIMA realitná a právna kancelária
 • PRIMA realitná a právna kancelária
 • PRIMA realitná a právna kancelária