Reality Právo Právo Reality
Vložiť inzerát zdarma Odmena 200 € Odkup bytov
title

Vysporiadanie BSM

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov poskytuje advokátka JUDr. Marína Šimková

Vyporiadanie BSM počas trvania manželstva alebo po rozvode manželov, a to mimosúdnom dohodou o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 Odmena je vo výške 200,-€ a viac v závislosti od náročnosti prípadu, počtu stretnutí a podobne.

 Po rozvode manžestva alebo aj bolo zrušené BSM počas trvania manželstva rozhodnutím súdu, je potreba bezpodielové spoluvlastníctva manželov vysporiadať, t.j. laicky rozdeliť majetok, ktorí nadobudli manželia počas manželstva ( okrem dedenia, darov a podobne....).

 Najschodnejšia cesta vysporiadania majetku je prostredníctvom mimosúdnej dohody.

 

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov prostredníctvom mimosúdnej dohody zahŕňa :

 •  osobné stretnutie a rokovanie za účelom dosiahnutia kompromisu na obidvoch stranách pri vyporiadaní majetku

 • v prípade potreby spolupráca so súdnym znalcom z odboru ohodnocovania nehnuteľností

 • v prípade potreby zabezpečíme trhové ocenenie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom vyporiadania

 •  vypracovanie dohody o vyporiadaní BSM

 • vypracovanie návrhu na vklad dohody o vyporiadaní BSM

 • všetky úkony súvisiace s katastrálnym konaním o vklade tejto dohody do katastra nehnuteľností

 V prípade, že nie je možné dohodnúť sa medzi manželmi alebo bývalými manželmi mimosúdne, nastupuje súdne konanie, ktoré je finančne a časovo oveľa náročnejšie ako mimosúdna dohoda.

 • PRIMA realitná a právna kancelária
 • PRIMA realitná a právna kancelária
 • PRIMA realitná a právna kancelária
 • PRIMA realitná a právna kancelária
 • PRIMA realitná a právna kancelária
 • PRIMA realitná a právna kancelária