Reality Právo Právo Reality
Vložiť inzerát zdarma Odmena 200 € Odkup bytov
title

Služby realitnej kancelárie

 
Predaj     -    Kúpnu cenu, ktorú klient požaduje, navyšujeme o našu províziu.
                      V princípe to značí, že klient za sprostredkovanie predaja neplatí nič
                      Naša provízia  v závislosti od náročnosti prípade od 1.000,-€ do 2.00
0,€


Prenájom - Našu províziu platí nájomca alebo prenajímateľ, alebo obidvaja pomerne
obhliadka nehnuteľností kvalifikovaným realitným maklérom
fotodokumentácia nehnuteľností
odborne spracovaná prezentácia Vašich nehnuteľností na našej webovej stránke
propagácia nehnuteľností na popredných platených realitných serveroch, v regionálnych novinách, vývesných tabuliach
profesionálne vypracovanie rezervačných zmlúv, budúcich kúpnych zmlúv, kúpnych zmlúv, návrhov na vklad, nájomných zmlúv
oceňovanie nehnuteľností
zabezpečenie znaleckých posudkov, geometrických plánov
 zabezpečenie listov vlastníctva, katastrálnych máp
vysporiadanie nehnuteľností
oddlženie nehnuteľností
kvalifikovaná pomoc pri odovzdaní nehnuteľnosti prostredníctvom protokolu o prevzatí o odovzdaní nehnuteľnosti vypracovaným našou kanceláriou
právne služby a poradenstvo


 Kúpa   -  Naša provízia  v závislosti od náročnosti prípade od 1.000,-€ do 2.000,-€
zaradenie do databázy záujemcov o kúpu / prenájom
efektívne hľadanie vhodnej nehnuteľnosti
profesionálne vypracovanie rezervačných zmlúv, budúcich kúpnych zmlúv, kúpnych zmlúv, návrhov na vklad, nájomných zmlúv
 kvalifikovaná pomoc pri odovzdaní nehnuteľnosti prostredníctvom protokolu o prevzatí o odovzdaní nehnuteľnosti vypracovaným našou kanceláriou
právne služby a poradenstvo


 Financovanie   - Naša provízia :  žiadna, bezplatné služby
bezplatné zabezpečenie úverového servisu prostredníctvom našich partnerských spoločností
bezplatné poradenstvo v oblasti daňových zákonov týkajúcich sa prevodu a prenájmu nehnuteľností
bezplatné vybavenie poistenia domácnosti
 
Správa nehnuteľností    - Naša provízia : v závislosti od počtu výkonov od 20,-€ do 2.000,-€
 dlhodobá správa nehnuteľností (prenájom bytov a rodinných domov)
správa a kontrola  príjmov a výdavkov ( inkaso, platby za poskytované služby, nájomné )
starostlivosť o technický a estetický  stav nehnuteľností 
 uzatváranie a podpis nájomných zmlúv, preberacích protokolov, predpisy nájomného
základné daňové poradenstvo


 Ostatné služby v prípade, ak si nájdete nehnuteľnosť samy  - Naša provízia v závislosti od náročnosti prípadu od 150,-€ do 400,-€.
všetky úkony súvisiace s prevodom nehnuteľností
osobná účasť na úkonoch týkajúcich sa prevodu nehnuteľností až po jej odovzdanie a uhradenie kúpnej ceny, a to účasť právnika a kvalifikovaného realitného makléra
Vypracovanie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad
bezplatné zabezpečenie úverového servisu prostredníctvom našim partnerských spoločností
bezplatné poradenstvo v oblasti daňových zákonov týkajúcich sa prevodu a prenájmu nehnuteľností
bezplatné vybavenie poistenia domácnosti

  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária