Reality Právo Právo Reality
Vložiť inzerát zdarma Odmena 200 € Odkup bytov
title

Právne služby

 • Právne služby poskytované advokátkou JUDr. Marínou Šimkovou :

 • vypracovanie všetkých druhov zmlúv podľa Občianskeho, Obchodného, rodinného či pracovného práva ( kúpna zmluva, zámenná zmluva, darovacia zmluva, zmluva o diele, zmluva o pôžičke, pracovná zmluva, zmluva o prenájme, zmluva o spolupráci, nájomná zmluva, mandátna zmluva atď......)

 • vysporiadanie „ nezapísaných „ nehnuteľností a ich zápis na list vlastníctva

 • oceňovanie nehnuteľností na účely dedičského konania a iných konaní

 • majetkovoprávne vysporiadanie bezpodielového či podielového spoluvlastníctva

 • riešenie exekúcií a iných tiarch

 • zakladanie spoločností, zmeny v spoločnostiach

 • registrácia ochrannej známky

 • spísanie návrhu na vydanie platobného rozkazu v prípade neuhradenia finančných prostriedkov

 • spísanie návrhu na vykonanie exekúcie

 • spísanie návrh na rozvod, návrh na určenie, zvýšenie výživného atď.....

 • poradenstvo v oblasti dedičského konania

 • ostatné právne služby na základe požiadavky klienta

 • PRIMA realitná a právna kancelária
 • PRIMA realitná a právna kancelária
 • PRIMA realitná a právna kancelária
 • PRIMA realitná a právna kancelária
 • PRIMA realitná a právna kancelária
 • PRIMA realitná a právna kancelária