Reality Právo Právo Reality
Vložiť inzerát zdarma Odmena 200 € Odkup bytov
title

Právne otázky a odpovede

« 1 | 2
OTÁZKA

Dobrý deň, ako postupovať v prípade, keď jeden z vlastníkov nehnuteľnosti nesúhlasi s odhadnutou cenou / ktorú robil riadny odhadca/ a nechce svoju čiastku predať. Vlastním 2/3 domu a on 1/3 . Ak by ste mi vedeli poradiť v prípade dania veci na súd aké sú súdne poplatky?

Zobraziť ODPOVEĎ »

Píšete, že spoluvlastník nesúhlasí s cenou odhadnutou a nechce svoj podiel predať.
V tomto prípade, odhad mal by byť kvôli dôkaznému bremenu vo forme znaleckého posudku, ktorý vypracuje súdny znalec z príslušného odboru. V prípade, že by ste mali znalecký posudok a nechcel by spoluvlastník svoj spoluvlastnícky podiel na dome predať, je potrebné mu navrhnúť, že nech odkúpi Váš podiel za cenu podľa znaleckého posudku. V prípade, že ani túto možnosť nevyužije a podľa všetkého nie je možné dom rozdeliť na dve samostatné jednotky, je potrebné zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva riešiť súdnou cestou.

Príslušný súd môže rozhodnúť následne :

1.. Ak je možné rozdelí vec - čo v tomto prípade nie je s najväčším predpokladom možné
2.. Prikáže dom za primeranú náhradu jednému zo spoluvlastníkov
3.. V prípade, že dom ani jeden zo spoluvlastníkov nechce, nariadi predaj omu tretej osobe a výťažok rozdelí podľa výšky podielov

Súdny poplatok je vo výške 6% z ceny konania, v tomto prípade cena konania je cena podielu navrhovateľa, t.j. 2/3 z odhadovanej ceny.
V prípade, že nemáte dostatok finančných prostriedkov na súdny poplatok, tak si môžete spolu so žalobou podať žiadosť o oslobodenie od platenia súdnych
poplatkov. Súd následne zistí Vaše zárobkové, finančné a majetkové pomery a rozhodne buď kladne alebo záporne.

« 1 | 2
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária