Reality Právo Právo Reality
Vložiť inzerát zdarma Odmena 200 € Odkup bytov
title

Právne otázky a odpovede

1 | 2 »
OTÁZKA

Dobrý deň. Som študentkou VS a počas leta som si chcela privyrobiť a tak som včera podpísala pracovnú zmluvu na skrátený úväzok,s 3 mesačnou skúšobnou dobou. No keď som ju podpísala tak si všimli, že nie je podpísaná druhou stranou a musia ju poslať do Žiliny.Po vyskúšaní práce ( v ten istý deň) som sa rozhodla,že to nechcem robiť tak sme sa dohodli ,že zmluvu nepošlú a stornujú ju. No nevidela som ju od podpisu tak neviem či je zničená. A obávam sa, že keď tam nebol podpis tej druhej strany či to nemôžu nejako zneužiť a pridať tam veci čo v zmluve pred tým ani neboli.Ako som spomínala som študentka, takže s takýmito vecami nemám vôbec skúsenosť. Vopred Vám ďakujem za Vašu odpoveď. Jana

Zobraziť ODPOVEĎ »

V prípade, že by chcel niekto zneužiť uvedenú zmluvu, tak to môže urobiť, a to nielen doplnením iných ustanovení aké tam predtým neboli, ale jednoducho ju len podpíše kompetentná osoba a pracovná zmluva bude platne uzatvorená a vy keďže to tejto práce už nechodíme, môžu to hodnotiť ako absencie a vyvodiť z toho príslušné dôsledky.
Na Vašom mieste by som si vyžiadala všetky originály pracovnej zmluvy späť s tým, že pred nimi sa roztrhajú. Ak nebudú ochotní alebo povedia, že už ju zoskartovali, tak by ste mali oficiálne napísať Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca a poslať im to doporučenou poštou v obálke s návratkou. Vtedy budete mať istotu, že pracovná zmluva je platne ukončená.

OTÁZKA

Dobrý deň, som matka jednej dospelej a jednej maloletej dcéry. Obidve navštevujú školu. Rozhodnutie o zverení do výchovy a vyplácaní výživného prebehlo medzi manželom a mnou pred tromi rokmi. Momentálne čakáme na rozvodové konanie. Môj problém spočíva v bývaní. Ja s manželom sme bezpodieloví spoluvlastníci rodinného domu s pozemkom, ktorý ale nie je vo vyhovujúcom stave na normálne užívanie. Ja s dcérami v ňom bývame. S manželom sme sa dohodli, že dom predáme. Problém je, že ho nikto nechce kúpiť. V časti domu totiž býva manželov strýko, vďaka ktorému dom klesá ešte viac na hodnote. V prípade predaja som zariadila pre strýka, ktorý nám právne prepustil svoju čiastku a je teraz ako nájomca, náhradné bývanie. Keďže dom nie je aj kvôli vykurovaniu a inému obývateľný a udržateľný a manžel nejaví záujem o jeho údržbu, budeme musieť hľadať iné možnosti bývania. Ale bez predaja domu to možné nie je. Rok sa o predaj márne pokúšam, preto sa chcem opýtať aké sú možnosti pre mňa s dcérami, v prípade, že aj naďalej dom nepredáme. Konkrétne by ma zaujímala možnosť vyplatenia zo strany manžela, ktorý sa o našu bytovú situáciu nezaujíma. Staršia dcéra má vážne zdravotné problémy. Vopred ďakujem za odpoveď

Zobraziť ODPOVEĎ »

Vo Vašom prípade ide o patovú situáciu, pretože obidvaja chcete dom predať ale v dnešnej dobe sú problémy s predajom nehnuteľností. Keďže spolupracujeme pri vypracovaní zmlúv aj s realitnými kanceláriami, niekedy je potrebné znížiť kúpnu cenu na reálne trhovú cenu v tomto období, t.j. nie aká bola kúpna cena minulý rok či predminulý rok. Tento rok je pokles kúpnych cien o cca 30%. V prvom rade skúste znížiť kúpnu cenu a keď ani napriek zníženej kúpnej cene sa do konca novembra ( v lete je znížený predaj a kúpa, takže až na jeseň je možnosť predaja) dom nepredá, tak treba túto situáciu riešiť iným nižšie uvedeným spôsobom.

V prípade, že sa nehnuteľnosť nepredá a vy už budete rozvedení, je potrebné zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo vysporiadať, a to buď dohodou alebo súdnou cestou. Dohodou v tom prípade, že vy navrhnete manželovi, aby Vás vyplatil a on bude súhlasiť - avšak ak on nebude súhlasiť a vy nebudete mať záujem vyplatiť jeho a dom sa nepodarí predať, tak je potrebné, aby rozhodol súd.

Súd môže rozhodnúť následne :

1. Ak je možné rozdelí vec - čo v tomto prípade nie je s najväčším predpokladom možné
2. Prikáže dom za primeranú náhradu jednému zo spoluvlastníkov, s tým, aby druhého spoluvlastníka vyplatil
3.V prípade, že dom ani jeden zo spoluvlastníkov nechce, nariadi predaj domu tretej osobe a výťažok rozdelí 50% na 50%

Vzhľadom na uvedené mi vyplýva, že či už budete riešiť vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva mimosúdnou cestou alebo súdnou cestou, výsledok bude na 90% rovnaký - predaj nehnuteľnosti tretej osobe.  Mám za to, že súd v prípade, že Váš manžel nebude mať záujem o dom a nebude mať záujem, aby Vás vyplatil a v neposlednom a veľmi podstatnom prípade - nebude mať finančné prostriedky na vyplatenie, tak súd nariadi predaj tretej osobe - tá tretia osoba sa však musí násjť, tak ako sa hľadá teraz. Nevýhoda bude, že súd navrhne predaj tretej osobe za nižšiu cenu akú máte teraz. V prípade, že by mal manžel finančné prostriedky na vyplatenie, môže ho súd zaviazať na Vaše vyplatenie, aj v prípade, že nebude mať záujem o dom, ale percento úspešnosti je tu nízke.

OTÁZKA

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať v situácii, že mi niekto dlhuje cca 3000€. Tak neviem či mám podať trestné oznámenie,alebo podať žalobu...alebo...Veľmi pekne ďakujem za radu a prajem príjemný deň.

Zobraziť ODPOVEĎ »

V prvom rade neviem, na základe akého právneho titulu Vám niekto dlží peniaze. Je potrebné mať zmluvu, uznanie dlhu, faktúru a podobne....Následne je potrebné dlžníka vyzvať na úhradu dlžnej sumy. Vo výzve sa uvedie hlavne dlžná suma, do kedy má peniaze uhradiť a v prípade, že ich neuhradí, tak upozornenie, že budete túto vec riešiť súdnou cestou. Ak ani na základe výzvy Vám neuhradí peniaze, tak musíte o uhradenie finančných prostriedkov požiadať prostredníctvom súdu, a to spísaním návrhu na vydanie platobného rozkazu a uhradiť 6% z dlžnej čiastky ako súdny poplatok alebo požiadať súd o oslobodenie od súdneho poplatku.  V prípade, že to bude už na súde a
budete v práve, tak dlžníka zaviažu o uhradenie nielen džnej sumy, ale aj súdneho poplatku, ktorý ste už uhradili, úroky z omeškania, prípadné trovy exekúcie.

1 | 2 »
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária